Ceník

Netopná sezóna

 • dospělý 890,- Kč/noc

 • dítě 3-10 let 790,- Kč/noc

 • dítě do 3 let 250,- Kč/noc

 • pes po předchozí domluvě 250,- Kč/noc

 • příplatek za pobyt pouze na 1 noc 200,- Kč/1os

 • příplatek za pobyt pouze na víkend 200,- Kč/1os

Silvestr, Velikonoce a firemní akce

 • individuální kalkulace

Topná sezóna

 • dospělý 990,- Kč/noc

 • dítě 3-10 let 890,- Kč/noc

 • dítě do 3 let 250,- Kč/noc

 • pes po předchozí domluvě 250,- Kč/noc

 • příplatek za pobyt pouze na 1 noc 200,- Kč/1os

 • příplatek za pobyt pouze na víkend 200,- Kč/1os

Storno podmínky
 • Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 10% z celkové ceny pobytu.

 • Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 15 do 30 dnů (včetně) před datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 30% z celkové ceny pobytu.

 • Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 7 dnů do 14 dnů (včetně) před datem nástupu , činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny pobytu.

 • Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 7dnů až po nenastoupení k pobytu, činní stornovací poplatek částku 100% z celkové ceny pobytu.

 • Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

 • Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně (lze i e-mailem). Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani jeji poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

 • Rezervace ze strany penzionu je závazná, až po zaplacení zálohy za pobyt. Záloha je obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) ve výši 50 % z celkové částky objednaného pobytu.